0123456
BULETIN ANJAKAN BULAN JANUARI 2015
Friday, 27 February 2015
BULETIN ANJAKAN BULAN JANUARI 2015 Transformasi Pendidikan Terus Diperkukuh Perubahan daripada amalan biasa penting bagi mencapai aspirasi... Read More...
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENDIDIKAN TINGGI
Friday, 27 February 2015
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENDIDIKAN TINGGI Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) atau PPPM (PT) 2015-2025 merupakan... Read More...
PEMATUHAN ARAHAN PERBENDAHARAAN
Wednesday, 25 March 2015
Pematuhan Arahan Perbendaharaan (AP) 100 (a) Merujuk kepada surat ANM(T)NS. Jld.4(2) bertarikh 01.02.2013 "Tuntutan Perjalanan dan Elaun Lebih Masa... Read More...
Sistem Permohonan Kemasukan ke IPTA/Politeknik Premier/Politeknik Konvensional/METrO/Kolej Komuniti dan ILKA
Tuesday, 27 January 2015
Sistem Permohonan Kemasukan ke IPTA/Politeknik Premier/Politeknik Konvensional/METrO/Kolej Komuniti dan ILKA bagi program pengajian lepasan... Read More...
URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIMED-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)
Monday, 26 January 2015
URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIMED-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN... Read More...

Pemberitahuan