012345

3

BULETIN ANJAKAN BULAN JANUARI 2015
Friday, 27 February 2015
BULETIN ANJAKAN BULAN JANUARI 2015 Transformasi Pendidikan Terus Diperkukuh Perubahan daripada amalan biasa penting bagi mencapai aspirasi... Read More...
PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 4 TAHUN 2014 : PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tuesday, 27 January 2015
PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 4 TAHUN 2014 : PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA... Read More...
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENDIDIKAN TINGGI
Friday, 27 February 2015
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENDIDIKAN TINGGI Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) atau PPPM (PT) 2015-2025 merupakan... Read More...
Sistem Permohonan Kemasukan ke IPTA/Politeknik Premier/Politeknik Konvensional/METrO/Kolej Komuniti dan ILKA
Tuesday, 27 January 2015
Sistem Permohonan Kemasukan ke IPTA/Politeknik Premier/Politeknik Konvensional/METrO/Kolej Komuniti dan ILKA bagi program pengajian lepasan... Read More...
URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIMED-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)
Monday, 26 January 2015
URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIMED-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN... Read More...

Pemberitahuan